June 12, Araw ng Kalayaan ng Pilipinas

Nawa mag-alab sa mga puso at damdamin ng bawat Pilipino ang pagmamahal sa kanyang bansang sinilangan. Ito'y natatangi at nag-iisa. Pahalagahan. Ingatan. Ipaglaban.


#philippineindependence #arawngkalayaan #independenceday #june12 #ittiphilippines #teachertraining #tesoltraining #education #educationsetsusfreePhoto credit: https://dayfinders.com/wp-content/uploads/2019/02/12-June.-Philippines-Independence-Day-greeting-card.-Celebration.png